Основна організаційна форма, передбачена програмою, – тематична виховна година, розрахована на 16-19 годин навчального року для кожного класу.

Основні орієнтири програми:

  • сприяння самопізнанню, самореалізації, самоствердженню і самовдосконаленню особистості;
  • розвиток навичок відповідальної та безпечної поведінки, уміння адекватно приймати рішення у різних життєвих ситуаціях;
  • визначення та формування громадянської позиції.

В основі програми закладено чотири базові компоненти розвитку та становлення особистості:

  • ставлення до себе (особистісне самовизначення);
  • ставлення до інших (самовизначення у сфері комунікації);
  • ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення);
  • ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення).

Програма схвалена Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» передбачено завданнями і заходами з виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.

На основі матеріалів програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» розроблені та затверджені програми гуртків та факультативів для учнів 7 – 10 класів (протокол № 3 від 16.06.2017). Проведення зазначених гуртків та факультативів рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (№ 1/9-413 від 27.07.2017).

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

program bespeka zhitya coverprogram IPPO coverprogram ptu coverprogram internat coverprogram paren cover