program ptu cover«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»: упровадження програми виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми (для учнів професійно-технічних навчальних закладів) : методичні рекомендації / авт.-упор. Н. І. Бойчук, С. В. Терницька; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. - К. : ФО-П Буря О.Д., 2014. - 308 с.

Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» була розроблена та апробована Українським фондом «Благополуччя дітей» протягом 2009-2011 рр. і отримала схвалення від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо її використання у загальноосвітніх навчальних закладах для здійснення виховної роботи з учнями 7-11 класів з питань попередження торгівлі людьми.

Варто зазначити, що для досягнення позитивних результатів у вирішенні проблеми торгівлі людьми, превентивна робота має здійснюватися з урахуванням принципу наступності. Останній передбачає безперервність процесу - проходження низки етапів, протягом яких поступово ускладнюються й урізноманітнюються зміст та напрями розвитку тих утворень, які загалом становлять цілісну характеристику особистості. Тому профілактичну роботу з протидії торгівлі людьми варто проводити не тільки в загальноосвітніх навчальних закладах, а й, без сумніву, у професійно-технічних.
Саме тому виникла потреба трансформування матеріалів вищеназваної програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» відповідно до практики соціально-виховної діяльності професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). Її впровадження у виховний процес ПТНЗ сприятиме забезпеченню доцільного та науково обґрунтованого виховного впливу, формуванню навичок безпечної життєдіяльності, стане запорукою формування засад громадянської позиції молоді.
Запропонована програма може бути використана у роботі з учнями І та ІІ курсів професійно-технічних навчальних закладів. Теми, передбачені програмою, підібрано з урахуванням потреб означеної вікової групи, що є необхідною умовою забезпечення захисту права учасників на вибір форм виховної роботи та активності в їх опрацюванні. Під час обговорення тем учні матимуть змогу засвоїти й надалі вибудувати соціально очікувані моделі поведінки свідомого громадянина, а також прийнятні для них конструктивні стратегії поведінки у небезпечних ситуаціях. Програма передбачає надання учасникам аргументованої інформації, що сприяє виробленню у них негативного ставлення до явища торгівлі людьми та пов'язаних із ним злочинами і водночас позитивної мотивації до його запобігання. Також вона спрямована на формування та розвиток особистості, яка вміє оптимально вирішувати складні питання своєї життєдіяльності, успішно досягати індивідуальних та суспільних цілей.

Отже, опрацювання адаптованої програми виховної роботи «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів професійно-технічних навчальних закладів стане ефективним чинником профілактики торгівлі людьми і суттєвим теоретико-методичним забезпеченням технологій реалізації цього процесу, виступаючи гарантом безпеки підростаючого покоління.
Публікацію підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», що впроваджувався Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у партнерстві з Українським фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.