program bespeka zhitya cover

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. К. : ТОВ «Основа», 2012. – 88 с.

Український фонд «Благополуччя дітей» презентує Програму та методичні матеріали для виховної роботи з учнями 7–11 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», що стали ключовим моментом реалізації освітньо-профілактичного компонента проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад».

Інноваційність Програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» полягає, по перше, в тому, що фактично вона є першою спробою представити систему виховної роботи саме у сфері профілактики торгівлі людьми шляхом формування в учнівської молоді внутрішнього ціннісного стрижня та необхідних життєвих навичок. А по-друге, вона пропагує новітні засоби технологічного забезпечення виховного процесу.

Особливістю Програми є визначення таких основних орієнтирів виховання та розвитку учнів: сприяння самопізнанню, самореалізації, самоствердженню і самовдосконаленню особистості; розвиток навичок відповідальної і водночас безпечної поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у різноманітних, у т. ч. складних, життєвих ситуаціях; визначення та формування громадянської позиції особистості.

Програма та методичні матеріали «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» схвалені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та розроблений до неї комплекс методичних посібників підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», що впроваджувався Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.

Розраховано на вчителів, соціальних педагогів, психологів, інших фахівців соціальної сфери, студентів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також на всіх, хто не байдужий до проблем дітей в Україні.

Посібник «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 7 клас

Посібник «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 8 клас

Посібник «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 9 клас

Посібник «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 10 клас

Посібник «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 11 клас