program IPPO coverУпровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» : навч.-метод. посіб. (для інститутів післядипломної пед. освіти) / авт.-упор. І. Д. Звєрєва, Ж. В. Петрочко, Т. П. Цюман, В. С. Петрович, Н. О. Москвіна, А. М. Шеламкова ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. - К. : Видавництво ФО-П Буря О.Д., 2014. - 156 с.

Запропонований навчально-методичний посібник «Впровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» дасть можливість слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО) підготуватися до використання зазначеної програми у ЗНЗ, а саме: засвоїти сутність торгівлі людьми як соціальної проблеми сучасності; опанувати теоретико-методичні основи та технологічне забезпечення виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми; особливості впровадження програми.

Змістову основу соціально-педагогічної технології протидії торгівлі людьми становить Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» і відповідний комплект методичних посібників для учнів 7, 8, 9, 10, 11-х класів (Програма й посібники згідно із протоколом № 3 від 06.09.2011 р. отримали схвалення МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах).

Навчально-методичний посібник призначено для соціальних педагогів, практичних психологів ЗНЗ, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників. Посібник містить Програму спецкурсу й методичні матеріали до його викладання в умовах ІППО. У ньому представлено матеріали лекцій, практичних занять, орієнтовні тестові завдання для модульного контролю.

Публікацію підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», що впроваджувався Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у партнерстві з Українським фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.