Тренінгова програма розрахована на 18 годин та має на меті ознайомити батьків із сучасними поглядами на усвідомлене батьківство та сприяти формуванню основ батьківської компетентності.

Учасники розглядають базові поняття (батьківство, усвідомлене батьківство, батьківська компетентність), складові батьківської компетентності, особливості формування особистості на різних вікових етапах, знайомляться із засобами збереження особистості дитини.

Під час тренінгових сесій багато уваги приділяється обговоренню:

  • кордонів (їх різновидам та характеристикам, значенню кордонів для людини та наслідкам, до яких може привести їх порушення, способам регулювання кордонів, необхідності формування адекватної самооцінки дитини та її впливу на формування кордонів);
  • почуттів (важливості схвалення батьками всіх почуттів дитини для переживання нею повноти радості, успіху, щастя, формування у батьків уміння розуміти почуття дитини та впливати на її поведінку);
  • похвали (застосування описової та оцінювальної похвали, порівняння наслідків їх застосування).

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

osnovy batk comp cover