osnovy batk comp coverОснови батьківської компетентності: Навч. посіб. / Упор.: 0-75 Т. Г. Веретенко, І. Д. Звєрева, Н. Ю, Шевченко; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої.-К: Наук. світ, 2006. - 156 с. - Бібліогр.: с. 155-156.

Навчальний посібник «Основи батьківської компетентності» підготовлений на основі узагальнення досвіду роботи зарубіжних та вітчизняних тренерів у рамках партнерського проекту «Покращення якості соціальних послуг дітям і сім'ям у громаді». Автори роблять акцент на сучасні погляди щодо батьківства взагалі та компетентне батьківство, зокрема, його компонентах та шляхах формування.

Навчальний посібник розрахований на батьків, на фахівців, що працюють з батьками, соціальних робітників, вчителів, студентів.