У представленій програмі навчання здоров’я трактується як “спланована послідовна навчальна програма, що її представлено підготовленими спеціалістами задля підтримки розвитку знань про здоров’я, навичок здорового способу життя та позитивного ставлення до здоров’я, набуття компетентності».

Навчання здоров'я – це процес послідовних дій, котрі базуються на перевірених принципах навчання і теорії зміни поведінки, включає взаємодію між ведучим та учасником і відбувається в певний час й у визначеному місці.

Здоров’я майбутніх поколінь залежить від репродуктивного здоров’я підростаючого покоління. В рамках програми підлітки отримують достовірну інформацію щодо здоров’я, в т.ч. репродуктивного, відпрацьовують навички зміцнення та розвитку здоров’я.

Програма «Навчання здоров’я» передбачає роботу з дітьми 15-18 років протягом 34 годин (17 занять по 2 академічні години).

Під час проходження навчання за програмою підлітки:

  • ближче познайомляться з сутністю поняття здоров’я, його складовими, визначать фактори, які впливають на їх здоров’я, зрозуміють значущість особистої позиції по відношенню до них;
  • отримають інформацію про репродуктивне здоров’я, сексуальне здоров’я, особливості статі, усвідомлять роль дружби та кохання, важливість партнерського спілкування між хлопцями й дівчатами, ознайомляться з можливими наслідками безвідповідальної поведінки в репродуктивній сфері та способами їх недопущення, побачать переваги утримання від раннього статевого життя;
  • відпрацюють навички безпечної (відповідальної) поведінки, відповідального ставлення до власних вчинків, зрозуміють важливість визначення власних духовних цінностей та орієнтації на здоровий спосіб життя.

При впровадженні передбачається використання освітньої технології „рівний-рівному”, в основу якої покладено навчання однолітків однолітками не тільки у формально організованому процесі, а й під час неформального спілкування. Це значно підвищить результативність та ефективність передачі інформації щодо збереження здоров’я, в т. ч. репродуктивного.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

navchanua zdorovia cover