Особливість цього тренінгу полягає у тому, що батькам надаються можливості відпрацювати навички ефективної взаємодії та спілкування з дітьми різного віку без насильства, що є запорукою виховання гармонійно розвиненої, зрілої і відповідальної особистості.

Програма поєднує в собі поширення інформації з актуальних для батьків питань та поетапного відпрацювання навичок, наприклад, спілкування з дитиною без агресії, злості, без конфлікту, за принципом „вчуся не карати, а домовлятися". Разом з тим, у програмі закладено знайомство з основними положеннями нормативних документів про попередження насильства щодо дітей та права і обов'язки батьків та дітей. Практичність тренінгової програми спрямована на актуалізацію батьківського потенціалу, який опирається на існуючий батьківський досвід.

В ході програми батьки усвідомлюють особливості власного спілкування, причини неконтрольованих виявів агресії до дитини, особистісні особливості, що дає можливість в подальшому змінити ставлення до спілкування з власною дитиною.

Дану програму можна модифікувати таким чином: 3 заняття по 6 годин за умови, якщо не порушено логіку, послідовність та актуальність заявленої теми.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: