Проект реалізується за підтримки програми МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди.

Проект розрахований на 3 роки (2004-2006) і реалізується у 4 регіонах України: Черкаська, Кіровоградська, Хмельницька області, АР Крим.

Партнери проекту: Stichting Op Kleine Schaal, Нідерланди, Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді, Український державний центр соціальних служб для молоді, Рада Міністрів Автономної республіки Крим, Хмельницька обласна державна адміністрація, Черкаська обласна державна адміністрація, Кіровоградська обласна державна адміністрація

Мета: сприяти реформуванню системи піклування про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи у напрямку розвитку інституту прийомних сімей як нової сімейно-орієнтованої форми піклування.

Завдання:

 • сприяти реформі системи догляду за дітьми в Україні в напрямі забезпечення сімейного середовища для дітей-сиріт;
 • зміцнювати сім'ї: як біологічні чи утворені внаслідок повторного шлюбу, так і опікунські чи прийомні сім'ї;
 • сприяти формуванню у суспільстві почуття відповідальності за долю дітей, що потребують особливої уваги, передаючи громадянам знання та розуміння їх потреб;
 • сприяти фізичному та ментальному здоров'ю дітей та молоді шляхом забезпечення безпечного і виховуючого середовища, де б вони могли задовольнити свої потреби у розвитку, уникнути відставання, підтримувати безпечні й сповнені турботи сімейні стосунки. 

Види діяльності:

 • розробка та впровадження тренінгової програми для підготовки групи тренерів;
 • проведення семінарів-тренінгів для журналістів;
 • проведення семінарів/круглих столів із представниками державних установ, неурядових організацій та засобів масової інформації;
 • створення спеціальних рубрик у регіональних виданнях;
 • розробка змісту навчання та проведення тренінгів для батьків, які будуть готові прийняти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у свої сім'ї;
 • підготовка та апробація навчальних курсів для соціальних працівників, які здійснюють соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;
 • організація та проведення довгострокових тренінгів для підготовки дітей-сиріт до прийняття у прийомні сім'ї;
 • створення 4 мобільних інформаційно-консультаційних центрів для прийомних батьків та батьків-вихователів із дитячих будинків сімейного типу.

Результати:

 • Підписані угоди про співпрацю з Міністерством України у справах молоді та спорту, Радою Міністрів Автономної республіки Крим, обласними державними адміністраціями м. Черкаси, м. Кіровоград, м. Хмельницький.
 • Створена команда з 50 тренерів, до складу якої увійшли представники з кожного регіону, де реалізується проект, а також регіональні координатори проекту.
 • Понад 100 потенційних прийомних батьків пройшли спеціальну підготовку та отримали сертифікати.
 • Утворено 10 прийомних сімей, підвищили свій професійний рівень 200 соціальних працівників і держслужбовців.
 • 130 дітей з прийомних сімей взяли участь у літніх та осінніх школах з розвитку життєвих навичок.
 • 30 журналістів національних та обласних ЗМІ взяли участь у спеціалізованому тренінгу з питань прийомного виховання.
 • Відбувся семінар з обговорення співпраці у напрямі розвитку прийомних сімей, за участю представників Міністерства у справах сім'ї, дітей та молоді, Державного центру соціальних служб для молоді, обласних державних адміністрацій.
 • 125 державних службовців узяли участь у тренінговій програмі з особливостей впровадження системи прийомного виховання на локальному рівні.
 • Прийомним сім'ям було вручено нагороду "За прагнення до милосердя".
 • Створено коаліцію громадських організацій, яка увійшла до робочої групи Міністерства з розробки національних стандартів прийомного виховання.
 • Розроблені публікації:

Літопис мого життя (Книга для прийомної дитини)
Тренінговий модуль для тренерів
Робоча книга для прийомних батьків

 • Відкрито 4 регіональні інформаційно-консультаційні центри підтримки сім'ї, в яких постійно надаються юридичні, психологічні, соціальні, медичні консультації.
 • 80 соціальних працівників пройшли навчання за програмою "Соціальний супровід прийомних сімей".
 • Започатковано конкурс "Право дитини на сім'ю" на кращу публікацію, теле- або радіо- сюжет.
 • Внесено низку змін і доповнень до "Типової програми підготовки та перепідготовки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків", які були враховані Міністерством у справах молоді та спорту.
 • Фонд виступив з ініціативою щодо створення "Порядку влаштування дитини в прийомну сім'ю та її підтримки"