Проект реалізується за підтримки Представництва Європейської комісії в Україні.

Строк реалізації: серпень 2007 р. - лютий 2009 р.

Географія: Черкаська область (м. Канів) та Кіровоградська область (м. Кіровоград)

Мета проекту: гарантувати дотримання основних прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом реорганізації державної системи інтернатних закладів у сімейні та наближені до сімейних форми опіки.

Проект із впровадження в Україні альтернативної форми виховання дітей «Наш дім» був ініційований громадською організацією Українським фондом «Благополуччя дітей» в унісон прийнятій в Україні «Державній цільовій соціальній програмі реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Серед запропонованих програмою заходів передбачається превентивна робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах, сприяння поверненню дитини до біологічної сім’ї, поширення сімейних форм влаштування, а також створення мережі закладів для дітей з умовами виховання, наближеними до сімейних та родинних, - невеликі будинки (на 10-15 дітей) з малою кількістю вихователів.

Концепція альтернативної форми виховання дітей «Наш дім», передбачає створення сімейно-орієнтованого середовища для дітей (у кількості до 15 дітей), яке сприятиме формуванню в дітей необхідних навичок для подальшого самостійного життя (приготування їжі, прибирання, покупка продуктів, догляд за молодшими, самостійне планування навчання й відпочинку тощо). Вихователі, що працюватимуть із дітьми, несуть персональну відповідальність за фізичний, психологічний та інтелектуальний розвиток підопічних, а також проводять роботу щодо реінтеграції дітей у біологічні сім’ї.

Цільові групи та учасники проекту:

 • 30 дітей і підлітків, які в рамках проекту будуть розміщені в нових сімейних будинках і зможуть інтегруватися в громаду;
 • Представники органів влади та місцевого самоврядування;
 • Вчителі загальноосвітніх закладів, вихователі, соціальні педагоги;
 • Представники різних місцевих громадських установ: соціальні служби для молоді, позашкільні заклади, молодіжні клуби й центри, медичні заклади тощо;
 • Представники ЗМІ;
 • Представники громадських організацій що працюють в інтересах дітей.

Партнери:

 • Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту
 • Державна соціальна служба для сім’ї, дітей і молоді
 • Міністерство освіти і науки
 • Кіровоградська обласна державна адміністрація
 • Черкаська обласна державна адміністрація
 • Виконавчий комітет Канівської міської ради
 • Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

Завдання проекту:

Завдання 1. Розробити та запровадити механізми ефективної регіональної міжгалузевої співпраці задля створення сприятливих умов для реформування державної системи інтернатних закладів в Україні.

 • створити Наглядову раду проекту за участю представників Міністерства у справах сім’, молоді та спорту, Державного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для координації проектної діяльності, пов’язаної з реформування державної системи інтернатних закладів в Україні;
 • розробити та затвердити на національному рівні законодавчу базу, необхідну для створення сприятливих умов для реформування державної системи інтернатних закладів в Україні у систему сімейних та наближених до сімейних форм опіки та піклування;
 • створити в м. Каневі та м. Кіровограді за участі представників державної влади і місцевого самоврядування, громадських установ і НУО Координаційні ради, які відповідатимуть за розробку планів реорганізації великих інтернатних закладів на містах і координацію діяльності, спрямованої на створення нових форм опіки та піклування над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування;
 • провести навчальні семінари для членів Координаційних рад (один у кожній області) з питань розвитку та реалізації державної політики у сфері дитинства з урахуванням основних положень конвенції ООН з прав дитини, міжнародного і національного досвіду реформування системи опіки та піклування;
 • створити та організувати діяльність двох робочих груп (у Каневі та в Кіровограді) для розробки положень, нормативів та інших юридичних документів, необхідних для реорганізації великих інтернатних закладів у форми виховання, наближенні до сімейних;
 • опублікувати інформаційно-методичний посібник за результатами проекту.

Завдання 2.Провести навчання/перенавчання працівників інтернатних закладів, соціальних працівників та майбутніх вихователів закладів нового типу з впровадження нових методик роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також розвитку сімейних форм влаштування.

 • провести для вихователів, соціальних педагогів, вчителів регіональні навчальні семінари з питань розвитку сімейних та наближених до сімейних форм влаштування;
 • провести в кожній області навчальний курс з питань запровадження системи індивідуального планування для вихователів закладів нового типу.

Завдання 3. Створити умови для свідомої та активної участі дітей-сиріт, які житимуть у закладах нового типу, у плануванні, прийнятті рішень та реалізації заходів для інтеграції їх в місцеву громаду, а також у процесах прийняття рішень щодо реалізації їхніх прав.

 • створити два заклади нового типу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які на цей час мешкають в інтернатах Черкаської та Кіровоградської областей;
 • організувати та провести виїзну школу для підготовки дітей до життя у закладах нового типу та створення належних умов для налагодження емоційного дружнього зв’язку між вихователем і дитиною, заснованого на взаємоповазі та моральному авторитеті вихователя;
 • провести навчальні заняття із розвитку життєвих навичок, а також із питань інтеграції в місцеву громаду для дітей і підлітків, які житимуть у закладах нового типу;
 • запровадити систему індивідуального планування для кожної дитини в новостворених закладах нового типу з метою реінтеграції в біологічні сім’ї, влаштування у сімейні форми виховання або підготовки до самостійного життя.

Завдання 4. Популяризувати серед громадськості концепцію реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні та наближенні до сімейних форми виховання.

 • створити та підтримувати WEB-ресурс для інформування представників ЗМІ та громадськості з питань реформування інтернатних закладів в Україні;
 • провести три навчальні семінари із питань реформування інтернатних закладів в Україні для представників ЗМІ;
 • провести прес-конференцію із питань реформування інтернатних закладів в Україні для представників національних і регіональних ЗМІ;
 • організовувати прес-клуби для представників регіональних ЗМІ із питань реформування інтернатних закладів в Україні та функціонування будинків нового типу;