Проект реалізується за підтримки Дирекції з питань розвитку та співробітництва Швейцарії (SDC).

Проект розрахований на 2,5 роки (2005-2007) і реалізується у Вінницькій, Івано-Франківській та Донецькій областях.

Партнери проекту: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерство освіти та науки, Український державний центр соціальних служб для молоді,Вінницька обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Донецька обласна державна адміністрація, Офіс з впровадження проекту „Перинатальне здоров'я", НУО „Ліга соціальних працівників", м. Івано-Франківськ, НУО „Здоров'я нації", м. Донецьк, МГО „Волонтерський клуб" м. Луцьк

Мета: Покращити якість, доступ та кількість профілактичних послуг у системі охорони здоров'я в цільових областях України

Завдання:

 • розробити та запровадити ефективну систему міжгалузевого співробітництва між державними структурами та НУО, проведення і моніторинг профілактики ЗМД;
 • збільшити можливості медичних працівників у наданні орієнтованих на людину інформаційно-консультаційних послуг у трьох пілотних районах;
 • підвищити потенціал місцевих НУО для розробки й реалізації профілактичних кампаній у сфері ЗМД спільно з державними установами.

Види діяльності:

 • проведення тренінгів для підготовки групи тренерів;
 • проведення семінарів для медичного персоналу, вагітних жінок, представників державних установ, неурядових організацій, представників управлінь освіти, охорони здоров'я, служб соціального захисту;
 • публікація матеріалів проекту та спільного досвіду;
 • проведення навчальних курсів для соціальних педагогів і психологів;
 • проведення навчальних семінарів для представників ЗМІ та журналістів;
 • розробка та публікація посібників з питань профілактики ЗМД;
 • розробка та апробація інструментів для аналізу, моніторингу та оцінки якості інформаційно-консультативних послуг та діяльності у сфері ОЗМД;
 • проведення курсів для вагітних жінок у громаді;
 • покращення протоколів для медичних працівників;

Результати:

 • Відбувся семінар з проведення досліджень в процесі реалізації соціальних проектів.
 • Проведено дослідження по оцінці потреб вагітних жінок, медичних працівників та працівників соціальної сфери щодо визначення умов для ефективного надання інформаційно-консультативних послуг в сфері здоров'я матері та дитини в трьох регіонах України на основі міжгалузевого підходу.
 • Проведено узагальнення підсумків дослідження щодо подальшого використання результатів дослідження та друку матеріалів.
 • Створено Координаційні комітети у Івано-Франківській та Волинській областях.
 • Проведено Наглядову Раду в рамках Україно-Швейцарської програми „Здоров'я матері та дитини".