Виконується Українським Фондом «Благополуччя дітей» у співпраці з Українським центром «Порозуміння».

«Інтегрування підходу заснованого на правах людини в проекти технічної допомоги Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва» виконується Українським Фондом «Благополуччя дітей» у співпраці з Українським центром «Порозуміння».

Підхід, заснований на правах людини (ПЗПЛ), визначений ШАРС як метод або наскрізна тема впровадження належного врядування у роботу проектів технічної допомоги.

Підхід, заснований на правах людини, розуміють як концептуальну основу, що ґрунтується на міжнародних правових нормах щодо захисту прав людини та пропонує концепцію динамічних взаємовідносин між носіями обов’язків та носіями прав, а також як таку, що базується на принципах рівності та недискримінації, участі та наснаження, відповідальності та верховенстві права, неподільності та універсальності.

Загальна мета проекту – впровадження підходу, що базується на правах людини у роботу ШАРС в Україні як способу забезпечення принципу належного врядування.

Завдання проекту, разом з партнерами проекту, зробити підхід, заснований на правах людини, частиною роботи ШАРС у такий спосіб, щоб це могло допомогти покращити функціонування існуючих проектів, та щоб це допомогло задовольнити потреби вразливих груп більш адекватно.

Для впровадження ПЗПЛ в роботу ШАРС в Україні були сформульовані наступні завдання:

  • Розробити методологію та інструменти для перегляду існуючих проектів у контексті підходу, заснованому на правах людини.
  • Переглянути 4 проекти, представники яких входять до робочої групи ПЗПЛ: Програма здоров’я матері та дитини, Проект децентралізації, FORZA, Проект підтримки реформи кримінальної юстиції.
  • Підготувати та обговорити звіти ПЗПЛ для кожного проекту з метою впровадження рекомендацій звіту в процес роботи проекту та включення певних показників щодо прав людини у систему моніторингу проектів.
  • Поширити досвід інтеграції ПЗПЛ серед інших проектів ШАРС.