Проект реалізується за підтримки Європейської комісії.

Проект розрахований на 2 роки (2006-2008) і реалізується у трьох регіонах України: Житомирській, Дніпропетровській та Рівненській областях.

Партнери проекту: Groundwork Bury (Велика Британія), Департамент державних програм з організації медичної допомоги населенню Міністерства охорони здоров'я України, Департамент сімейної політики Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту України, Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді, Сарненська міська рада, Бердичівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,Криворізький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Мета:cтворити можливості для людей посилити контроль над власним здоров'ям шляхом розвитку потенціалу місцевих громад.

Завдання:

 • підготувати практиків соціальної сфери до реалізації превентивних заходів у сфері громадського здоров'я на локальному рівні;
 • впровадити інновації у сфері покращення та популяризації громадського здоров'я на локальному рівні;
 • налагодити міжсекторну взаємодію між державними та неурядовими організаціями, ініціативними групами та засобами масової інформації на локальному рівні для покращення громадського здоров'я;
 • розробити та впровадити систему моніторингу та оцінки покращення превентивних заходів у сфері громадського здоров'я на локальному рівні.

Види діяльності:

 • розробка програми підготовки членів мультидисциплінарних команд до просвітницької роботи в територіальних громадах із поліпшення превентивних заходів у сфері громадського здоров'я;
 • проведення 4 тренінгів із залученням міжнародних спеціалістів та 3 тренінгів із залученням вітчизняних спеціалістів для представників мультидисциплінарної команди;
 • підготовка та тиражування інформаційно-методичних матеріалів для тренерів щодо роботи з фахівцями у місцевих громадах;
 • проведення 30 локальних семінарів/тренінгів членами мультидисциплінарної команди для практиків соціальної сфери (психологів, медиків, педагогів, представників громадських організацій, соціальних працівників, вихователів дошкільних закладів тощо) у громадах;
 • здійснення на базі Центру по роботі з громадою фахівцями мультидисциплінарної команди інформаційно-методичної підтримки діяльності практиків соціальної сфери щодо поліпшення превентивних заходів з громадського здоров'я;
 • створення центру по роботі з громадою (по одному в кожній області);
 • члени ініціативних груп та мультидисциплінарних команд розробляють інструментарій та проводять оцінку потреб громади у сфері здоров'я;
 • інформування членів громади щодо існуючих проблем/потреб у сфері покращення громадського здоров'я та ініціювання відповідних форм профілактичної роботи та соціальних послуг;
 • накопичення інформаційних ресурсів із питань громадського здоров'я;
 • інформування щодо послуг у сфері громадського здоров'я, які надаються різними організаціями в громаді;
 • надання просвітницькиx послуг батькам, дітям та молоді;
 • проведення відеолекцій з проблем громадського здоров'я для представників різних вікових груп;
 • підготовка та проведення рекламних кампаній в громаді щодо популяризації здорового способу життя;
 • створення та підтримка діяльності ініціативних груп, які спрямовують діяльність на вирішення окремих проблем місцевих спільнот у сфері популяризації та покращення громадського здоров'я;
 • проведення одного тренінгу для представників мультидисциплінарних команд по активізації громади та налагодженню міжсекторної взаємодії;
 • проведення семінарів (по одному в кожній громаді) для представників органів місцевого самоврядування, державних та неурядових організацій з питань налагодження та розвитку міжсекторної взаємодії;
 • створення та функціонування координаційних рад (у кожній територіальній громаді) з метою узгодження дій між державними та неурядовими організаціями, мас-медіа, залучення та використання ресурсів громади у сфері громадського здоров'я;
 • розробка та впровадження плану спільних дій організацій різних секторів територіальної громади у сфері покращення та популяризації здоров'я;
 • публікація статей, підготовка теле- та радіо передач, спрямованих на формування громадської думки про здоров'я як базову цінність у житті людини, інформування представників громади про заходи в межах проекту, послуги у сфері громадського здоров'я, які надаються різними організаціями в громаді;
 • проведення семінару з питань розробки критеріїв моніторингу та оцінки діяльності у сфері громадського здоров'я на локальному рівні;
 • створення робочої групи у складі зарубіжних та вітчизняних фахівців для розробки критеріїв моніторингу та оцінки діяльності практиків соціальної сфери;проведення робочою групою моніторингу діяльності практиків соціальної сфери на основі розроблених критеріїв. 

Очікувані результати:

 • створені три мультидисциплінарних команди спеціалістів, які працюють у сфері покращення та популяризації громадського здоров'я на локальному рівні;
 • практики соціальної сфери (соціальні працівники, медики, педагоги шкіл, психологи, соціальні педагоги, представники громадських організацій тощо) ознайомлені з інноваційними підходами та технологіями профілактики, покращення та популяризації громадського здоров'я та використовують отримані знання та набуті навички у своїй діяльності;
 • три центри по роботі з громадою функціонують на локальному рівні та надають послуги у сфері громадського здоров'я;
 • впроваджені нові соціальні послуги у сфері покращення громадського здоров'я на базі громади;
 • члени громади є активними учасниками змін у сфері покращення та популяризації громадського здоров'я;
 • представники українського суспільства та відповідних державних органів (міністерств) мають доступ до інформації щодо впровадження інновацій у сфері покращення та популяризації громадського здоров'я на локальному рівні, а також можливість використовувати цей досвід у своїй практичній діяльності;
 • відпрацьовані механізми взаємодії між державними та неурядовими організаціями, ініціативними групами та засобами масової інформації на локальному рівні для популяризації та покращення громадського здоров'я;
 • впроваджені різні форми партнерства між державними та неурядовими організаціями, ініціативним групами та засобами масової інформації для популяризації та покращення превентивних заходів у сфері громадського здоров'я;
 • розроблені критерії моніторингу та оцінки діяльності практиків соціальної сфери у напрямах покращення та популяризації громадського здоров'я на локальному рівні;
 • розроблені та застосовуються критерії оцінки моделі покращення та популяризації громадського здоров'я на локальному рівні;
 • визначені критерії оцінки ефективності міжсекторної взаємодії у громаді.