Проект впроваджується за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.

Строк реалізації: листопад 2012 р. - лютий 2013 р.

Мета проекту: підвищити професійну компетентність фахівців соціальної сфери шляхом узагальнення та розповсюдження в Україні набутого за роки впровадження проектів за підтримки Швейцарської Конфедерації досвіду організації і проведення соціальної роботи та підвищення професійної компетентності працівників соціальної сфери.

Необхідність видання «Енциклопедії для фахівців соціальної сфери» обумовлена тим, що у 2012 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2012 введено посаду фахівця із соціальної роботи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Його діяльність також визначено Законом України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» (ст.3) та регулюється: постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 року № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю». Основною функцією фахівця із соціальної роботи є: здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах, розвиток сімейних форм виховання, соціальна підтримка та допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, попередження соціального сирітства, проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на: формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя; попередження: соціально-небезпечних хвороб (у тому числі профілактика туберкульозу та ВІЛ/СНІДу), торгівлі людьми, насильства в сім'ї та правопорушень.

Саме ці питання висвітлюються в «Енциклопедії для фахівців соціальної сфери», що підготовлена за результатами проектів Фонду, підтриманих Швейцарською Конфедерацією протягом 1998 - 2011 років: Соціальна освіта в Україні (1998 - 2003 рр.), Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді (2003 - 2006 рр.), Соціальна освіта: узагальнення досвіду моделей надання соціальних послуг в громадах (2006 - 2008 рр.), Сприяння здоров'ю матері та дитини (2005 - 2007 рр.), Україно-Швейцарська Програма «Здоров'я матері та дитини» (2008 - 2010 рр.), Пепередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад (2009 - 2011 рр.).

Видання має чіткі визначені розділи, що розкривають теоретико-методологічні основи соціальної/соціально-педагогічної роботи, зміст і напрями, основи соціальної політики, правові, психологічні, соціокультурні основи соціальної/соціально-педагогічної роботи, інституції, що здійснюють роботу в соціальних сфері, висвітлює технології та інновації. Саме такий підхід дає можливість визначити як загальне, та й специфічне в розвитку наукових засад та практичному здійсненні соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності. Видання підготовлено з урахування положень Державних стандартів підготовки фахівців за спеціальністю „Соціальна педагогіка " та «Соціальна робота».

У виданні знайшли відображення цілій ряд понять, які ще не були висвітлені в публікаціях подібного характеру, зокрема «альтернативний догляд», «патронаж соціальний», «сімейні групові наради», «технологія соціальна», «франчайзинг» тощо. Видання стане певним пізнавальним ресурсом у професійному самовдосконаленні фахівців соціальної сфери, воно буде у нагоді й тим, хто опановує професії соціального педагога та соціального працівника.

До складу авторського колективу увійшли відомі теоретики української школи соціальної педагогіки, представники вищих навчальних закладів, які викладають курси для спеціальностей соціальна педагогіка» та «соціальна робота» протягом тривалого періоду часу, та практики соціальної сфери, що мають значний досвід в організації соціальної/соціально-педагогічної роботи у соціальній сфері.