Проект здійснюється за підтримки німецької організації CCF Кinderhilsverk та польської організації «Наш дім».

Тривалість проекту: Від 1 листопада 2006 р. до 31 грудня 2007 р.

Проект спрямовано на створення будинків нового типу для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у державних інтернатних установах.

Партнери проекту: Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Департамент з усиновлення та реалізації прав дитини, CCF Кinderhilsverk (Німеччина), Асоціація «Наш дім» (Польща), Кіровоградська та Канівська міські ради.

Завдання проекту:

  • Реконструювати та обладнати приміщення для новостворюваних будинків для дітей в м. Канів та м. Кіровоград;
  • Забезпечити законодавчу базу для діяльності новостворюваних будинків для дітей;
  • Підготувати дві команди фахівців для роботи в будинках для дітей;Підготувати дітей для розміщення в новостворюваних будинках для
  • дітей 

Очікувані результати проекту:

  • Розроблена та запроваджена модель створення закладу нового типу наближеного до сімейного для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • В основі роботи будинків покладена методика індивідуальних планів роботи з дитиною та родиною

Індивідуальний план роботи з дитиною та родиною – це тимчасовий, колективний, підсилюючий вплив на дитину і членів її родини, метою якого є обмеження або ліквідація причин кризи і об’єднання родини або пошук для дитини постійного рішення в середовищі прийомної родини. У випадку старшої молоді індивідуальний план може бути тотожним плану набуття дитиною самостійності в середовищі біологічної родини або в іншому альтернативному середовищі наприклад у будинках нового типу для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Три шляхи, мети індивідуального плану роботи з дитиною та родиною є:

  • Возз’єднання з біологічною родиною, родичами (робота з дитиною, робота з батьками, допомога у ліквідації причини кризи);
  • Влаштування у сімейні форми виховання (у випадку неможливості першого шляху): прийомні сім’ї, ДБСТ, опіку, усиновлення;
  • Підготовка до дорослого життя, соціалізація (у випадку неможливості 1-2 шляхів).