social cupport coverСтворення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу: Навч.-метод. комплекс / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, Ж. В. Петрочко, А.В. Калініна та ін.; За заг. ред. Г.М. Лактіонової, Ж. В. Петрочко. -К.: Науковий світ, 2006. - 270 с.

Пропонований матеріал охоплює широке коло питань таких, як специфіка створення прийомних сімей та ДБСТ, нормативно-правові основи їх функціонування, організаційно-методичні засади соціального супроводу. У виданні також висвітлюються основні підходи державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Структурований за принципом кредитно-модульної системи, навчально-методичний комплекс містить матеріали до тем, вправи до практичних занять, завдання для самостійної роботи.

Призначений для соціальних працівників, соціальних педагогів, практичних психологів, а також всіх спеціалістів, які безпосередньо працюють з прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу.