robota simua coverРобота з сім'ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки. Тренінговий курс для спеціалістів соціальної сфери/ Автори - упорядники: В.Головатий, А.В. Калініна, О.А. Виноградова. За заг. ред. Т.Ф. Алексєєнко. - К.: Основа-Принт, 2007. - 128с.

У публікації подано матеріали тренінгового курсу для спеціалістів соціальної сфери. Розглянуто шляхи організації ефективної системи роботи з сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах, в тому числі з метою запобігання вилученню дитини із сім'ї.

При розробці курсу був використаний інноваційний вітчизняний та зарубіжний досвід в сфері підвищення якості соціальних послуг для сім'ї. Так в основу тренінгового курсу був покладений тринадцятирічний досвід роботи з проблемними біологічними сім'ями естонської організації «Дитині -свій дім».