razom do garmonii coverРазом до гармонії: розвиток дитини раннього віку. Методичний посібник / Авт.-упорядн.: I. В. Братусь, Н. В. Кошечко, О. Л. Нагула; За заг. ред. I. Д. Звєрєвої. - К.; Кобза, 2004. - 160 с.

Методичний посібник "Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку"' підготовлено в рамках проекту "Залучення членів місцевих громад до впровадження адаптованої програми розвитку дітей раннього віку партнерської організації НІРРА (Північна Ірландія) - сприяння першим крокам", який здійснювався за підтримки представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

В ньому розкрито теоретичні та практичні основи розвитку дитини раннього віку, зроблено акцент на оволодінні прийомами и методиками виховання та розвитку. Подано методичні рекомендації щодо проведення практичних занять програми для батьків "Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку".

Видання стане в пригоді педагогам, психологам, соціальним працівникам, соціальним педагогам, медикам, державним службовцям, представникам громадських організації, які працюють з сім'ями, дітьми та батьками. Видання здійснюється в рамках спільного проекту "Залучення членів місцевих гро¬мад до впровадження адаптованої програми розвитку дітей раннього віку партнерської організації НІРРА (Північна Ірландія) - сприяння першим кронам" Християнського дитячого фонду та Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.