pravo dutuny simya coverПраво дитини на сім'ю. Тренінговий курс для спеціалістів соціальної сфери/Автори - упорядники: С.Ю. Буров, ТВ. Війцях, Є. В. Дубровська О.А. Калібаба, І.В. Скляренко, І,В. Ченбай, О.А. Виноградова, В,Г. Головатий. За заг, ред. Г.М. Лактіонової. - К.: Основа-Принт, 2007, - 432 с.

У публікації подано матеріали тренінгового курсу для підготовки спеціалістів соціальної сфери. Розглянуто шляхи забезпечення права дитини на сім'ю як природне середовище для її зростання і виховання, методи та форми роботи спеціалістів соціальної сфери у різних життєвих ситуаціях.