prava dutuny coverПрава дитини: 2003-2006 рр.: Наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України для дітей; Уклад. Н. О. Гажаман. - К.: Наук, світ, 2006. - 39 с.

У покажчику представлено відомості про міжнародні законодавчі акти із захисту прав дітей. Висвітлено літературу про становище дітей України у сім'ї; соціальні проблеми дітей та шляхи їх вирішення; питання правового виховання підростаючого покоління. Додається список джерел, де вміщено сценарії і практичні завдання правового змісту. Для педагогів, батьків, соціальних працівників.