kultura zhutevogo samovuznachenua coverТеоретичною основою курсу є філософсько-соціологічне розуміння культури як органічної сполуки багатьох сторін людської діяльності і форм соціальної поведінки особистості, які обумовлені рівнем її виховання та освіти. Базовим компонентом культури особистості є її самовизначення - процес і результат свідомого вибору особистістю власних позицій, цілей і засобів поводження в конкретних життєвих обставинах.

Культура життєвого самовизначення - це активне визначення людиною своєй позиції щодо суспільної системи цінностей (моральних, соціальних, комунікативних, естетичних, професійних і т.д.), яке дає йому можливість проявляти і стверджувати себе в різних життєвих ситуаціях.

Програму курсу орієнтовано на систему виховання, що спирається на особистість як самоцінність і на цій основі забезпечує високий рівень активності та саморозвитку дитини в процесі індивідуальної діяльності щодо творчого оволодіння суспільними цінностями.

Загальна кількість занять - 170.