strukturna profilaktika coverПсихолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики насильства над дітьми: Метод. посіб. / Автори-упоряд.: Вовчок Т.В., Степура Н.П., Даниленко І.С. та ін.; За заг. ред. Т.П.Цюман. - К.: ВПЦ «Експрес» - 2009. - 328 с.

Методичний посібник підготовлений в рамках проекту «Впровадження пілотної моделі структурної профілактики насильства щодо дітей» з урахуванням особливостей освітнього шкільного середовища та можливостей індивідуального розвитку особистості.

Видання буде корисним практичним психологам, соціальним педагогам, спеціалістам соціальних служб а також усім, хто працює у сфері профілактики насильства щодо дітей.

Без сумніву, проблема насильства в сім‘ї, як для багатьох інших країн, стоїть досить гостро й для України. Її небезпечність полягає у тому, що різноманітні прояви насильства та жорстокого поводження не лише руйнують відносини в родині, стають причиною глибоких психологічних травм, а й виступають однією із передумов руйнації правових, моральних та духовних засад суспільства.

Водночас проблема насильства в сім‘ї була й залишається складною для дослідження, а отже й для визначення шляхів запобігання цьому явищу. Актуальним залишається завдання - змінювати ставлення громади - терпиме, споглядальне, пасивне, а іноді й байдуже - до насильства в сім‘ї.

Появі цієї публікації передувала довготривала, плідна співпраця Українського фонду «Благополуччя дітей» та практичних психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників м. Києва в рамках проекту «Впровадження пілотної моделі структурної профілактики насильства щодо дітей в сім‘ї», що здійсювався за підтримки «Brot für die Welt» (Німеччина). На глибоке переконання учасників та керівників проекту, використання підходів структурної профілактики у сфері насильства дозволить спрямувати діяльність представників різних організацій та служб на зміну поведінки особистості, обставин, в яких вона перебуває, та прийняти відповідні рішення на рівнях: особистості, організацій та держави в цілому.

Вашій увазі пропонується методичний посібник до циклу семінарів-тренінгів в контексті психолого-педагогічної роботи з профілактики насильства щодо дітей у сім‘ї. Початок цієї роботи варто розпочинати із навчання спеціалістів (практичних психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників та ін.), які дотичні до профілактичної роботи у школах, соціальних службах та інших установах, де акцент робиться на соціально-профілактичних заходах (семінар-тренінг «Соціально-просвітницька діяльність з попередження насильства щодо дітей»). Одна із умов створення середовища, яке здатне протистояти різноманітним проявам насильства щодо дітей, пов‘язана із системною, послідовною роботою із батьками (семінар-тренінг «Батьки та діти: партнерське спілкування»). Завершує цикл семінар-тренінг для дітей віком 14 - 16 років «Навички ефективного ненасильницького спілкування».