17 березня 2011 р. відбулася підсумкова конференція Україно-Швейцарської Програми «Здоров’я матері та димтини 2008-2010». Мета конфереції – представити підходи до покращення охорони здоров’я матерів і дітей в Україні.

Участь у конференції взяли представники МОЗ, медичних університетів, Інституту педіатрії, акушерста та гінекології, партнерських областей та районів (Вінницька, Волинська, Івано-Франківська області та АР Крим), Українського фонду «Благополуччя дітей», Швейцарського центру міжнародної охорони здоров’я, Швейцарського бюро співпробітництва (Донор), інших міжнародних організацій та проектів.

На відкритті конфереції виступив Аніщенко О.В., заступник Міністра охорони здоров’я України, Георг Цублер, посол Швейцарії в Україні, Вороненко Ю.В., ректор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика, Мануель Еттер, директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні, Моісеєнко Р. А., начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА, Мартін Рааб, старший спеціаліст з охорони здоров’я Швейцарського інституту тропічної медицини та охорони здоров’я.

Український фонд «Благополуччя дітей» як співвиконавець Україно-Швейцарської Програми презентував результати впровадження Компоненту 1 Програми «Міжсекторна модель сприяння здоров’ю матері та дитини».

В рамках реалізації Компоненту 1 у 22 пілотних районах протягом 2008-2010 рр.:

  • Створені та діють 22 Координаційні ради (КР) зі сприяння здоров’ю матері і дитини (проведено 16 тренінгів для членів КР, 5 візитів з обміну досвідом, більше 150 відряджень обласних консультантів).
  • Розроблено 22 та затверджено рішеннями сесій районних рад 18 соціальних міжсекторних програм щодо сприяння здоров’ю матері і дитини.
  • Покращена якість надання послуги «Підготовка вагітних жінок і їх сімей до пологів і батьківства» в 22 пілотних районах (проведено 5 тренінгів з навчання спеціалістів).
  • Впроваджено послугу «Профілактичне консультування на основі орієнтованого на клієнта підходу» у 18 районах (проведено 16 тренінгів з навчання спеціалістів).
  • Розроблено та апробовано тренінгові модулі «Орієнтоване на клієнта консультування в сфері охорони здоров’я матері та дитини», затверджені Вченою радою Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика.
  • Підготовлений та виданий електронний навчальний посібник «Прфілактичне консультування з питань вагітності та здоров’я дитини раннього віку» (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України).
  • У 22 районах підготовлені спеціалісти до впровадження послуги «Навчання здоров’я» (проведено 12 тренінгів для спеціалістів ) та послуги «Розвиток дитини раннього віку» (проведено 8 тренінгів для спеціалістів ).
  • Розроблений та виданий навчальний посібник «Навчання здоров’я: просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров’я», орієнтований на підготовку спеціалістів до проведення профілактичної роботи (рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України).