news 12 09Після навчальних семінарів Українського фонду «Благополуччя дітей» педагоги цільових областей проекту протягом 2013/2014 навчального року проводили заняття з підлітками за матеріалами презентованої програми соціально-фінансової освіти та виховання «Творимо майбутнє відповідально й ощадливо».

Проаналізувавши результати моніторингу, експерти фонду дійшли висновку, що участь в просвітницьких заходах програми змінила погляди учнів щодо необхідного доходу сучасної сім’ї, важливості заощаджень на більш реалістичні. Учні розширили уявлення про можливість і доцільність застосування різних способів економії, стали більш орієнтовані на сучасні ефективні форми заощаджень. В активних учасників програми сформувалося поміркованіше та раціональніше ставлення до боргів та кредитів. Участь у програмі соціально-фінансової освіти в цілому сприяла переорієнтації витрат учнів із безпосереднього споживання на економічну активність, формуванню у них довгострокових фінансових планів, дозволила учням визначити власні цінності, інтереси та спрямованості, що визначають їхню активність у фінансовій сфері, а також визначити шляхи реалізації даних цінностей та спрямованостей. В ході підсумкового оцінювання більшість учнів-учасників програми продемонстрували адекватне ставлення до грошей не як до мети, а як до засобу задоволення потреб і створення умов для життя та розвитку, адекватні очікування щодо майбутнього доходу, визначились із бажаними видами економічної діяльності, які мають принести очікуваний дохід.


Проект «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» впроваджується у чотирьох цільових областях (Донецька, Івано-Франківська, Львівська області та АР Крим) Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у партнерстві з Українським фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.