У 2010 році було проведено дослідження з метою оцінки ставлення громадськості до проблеми насильства над дітьми в сім‘ї в Україні.

Як свідчать дані дослідження, більше половини опитаних не вважають ляпас та сильне побиття рукою чи сильний поштовх таким покаранням, яке має бути заборонене законом; половина опитаних вважає, що тілесне покарання дітей є допустимим; переважна більшість респондентів вважає, що ситуація стосовно сексуального насильства над дітьми погіршується. 

У 2013 році планується проведення такого ж дослідження для оцінки змін, які відбулись за час реалізації проекту. Дослідження було проведено з 15 серпня по 15 вересня 2010 р. GfK Institute в рамках проекту «Дитинство без насильства – покращення системи захисту дітей у Східній Європі», що фінансується OAK Foundation.


Результати даного дослідження увійдуть до зведеного звіту по Східній Європі.