В межах проекту «Розширення можливостей правоохоронних органів у подоланні насильства щодо дітей в Інтернеті», що фінансується Європейським Союзом (договір NEAR-TS/2021/427-822) та впроваджується у партнерстві з  Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» та Міжнародною громадською організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці і здоров’я» Український фонд «Благополуччя дітей» оголошує конкурс проектів.

Положення про конкурс проєктів 

Останній день прийому проєктних пропозицій: 10 червня 2023 року, 17-00

 1. Загальні положення

1.1. Положення регламентує порядок проведення Конкурсу, відбору та фінансування проєктних пропозицій  Всеукраїнською благодійною організацією «Український фонд «Благополуччя дітей».  

1.2. Процес проведення відбору та фінансування проєктних пропозицій проводиться в рамках проєкту «Розширення можливостей правоохоронних органів у подоланні насильства щодо дітей в Інтернеті», який реалізується за фінансової підтримки Європейським Союзом (договір NEAR-TS/2021/427-822) та впроваджується у партнерстві з  Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» та Міжнародною громадською організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці і здоров’я».

 1.3. Організатором Конкурсу виступає Український фонд «Благополуччя  дітей» (сайт http://www.childfund.org.ua/).

1.4. Положення визначає вимоги до учасників і проєктів Конкурсу, порядок   подання проєктних заявок на Конкурс, відбору пропозицій, подальшого їх фінансування, терміни проведення Конкурсу. Положення діє до підписання угод з відібраними в рамках конкурсу організаціями.

 1. Мета  конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою відбору проєктів неурядових організацій, які працюють у сфері захисту прав дітей, протидії насильству над дітьми, попередження та подолання негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі..  

 1. Умови участі в конкурсі

3.1. У Конкурсі мають право брати участь організації зареєстровані в Україні не менше 6 місяців станом на дату подання грантової заявки та діють на території м. Києва, Львівської та Вінницької областей. та мають статус неприбуткових з ознакою неприбутковості:

 • 0032 (громадські об’єднання);
 • 0036 (благодійні організації).

3.2. Проєкти, які подаватимуться на конкурс, мають бути спрямовані на попередження насильства над дітьми в цифровому середовищі і можуть містити  собі такі заходи, як проведення інформаційних кампаній, навчання дітей або батьків, інформаційно-просвітницькі заходи для представників освіти, правових органів, соціальної сфери тощо. Проєкти мають реалізовуватись у тісній співпраці з місцевими державними установами та органами, на яких покладені функції з профілактики та подолання онлайн насильства щодо дітей.

3.3.Діяльність запропонованих проєктів може здійснюватись у м. Києві, Львівській або Вінницькій областях.

3.4. Діяльність в рамках запропонованих проєктів має розпочатись не раніше 15 липня 2023 року і бути завершена до 15 липня 2024 року. Проєкти можуть тривати від 3 до 12 місяців.

3.5. Організація яка отримає грант, має забезпечити фінансовий внесок у розмірі 3% вартості проєкту.

Проєктні пропозиції від організацій, які не відповідають зазначеним вимогам, не розглядатимуться.

 1. Вимоги до оформлення проєктної заявки

4.1.  Проєктна заявка подається українською мовою і має надійти в електронному вигляді до 17.00 10-го червня 2023 року на електронну адресу Українського фонду «Благополуччя дітей»: i[email protected] з поміткою «До участі у конкурсі». 

4.2. Пакет проєктної заявки повинен включати в себе: 

 • заповнену проєктну заявку (додаток № 1),
 • бюджет проєкту (додаток 2),
 • сканкопії Статуту організації,
 • сканкопію Свідоцтва про реєстрацію,
 • сканкопію довідки з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій.

До пакету проєктної заявки можуть бути додані сканкопії рекомендаційних листів, інші матеріали та документи, що ілюструють ефективність діяльності організації.

Всі організації, що надіслали проєктні пропозиції, отримають підтвердження від Фонду про отримання документів. Повідомлення буде надіслане на електронну адресу, з якої була відправлена проєктна заявка.

4.3. До участі в Конкурсі допускаються проєктні заявки, оформлені відповідно до вимог цього Положення, за наявності всіх необхідних додатків і документів.

 1. Терміни проведення Конкурсу 

Оголошення Конкурсу: 24.05.2023

Закінчення прийому проєктних заявок: 10.06.2023 о 17-00 за київським часом

Оголошення результатів Конкурсу: 20.06.2023

 1. Визначення переможців конкурсу

6.1. З метою забезпечення прозорості та об’єктивності проведення Конкурсу, Український фонд «Благополуччя дітей» формує незалежну Раду експертів грантового конкурсу, який розглядатиме та затверджуватиме проєктні пропозиції, згідно зазначених нижче критеріїв.

6.2. Рада експертів Конкурсу відповідає за розгляд, оцінку, відбір, надання рекомендацій заявникам (в разі необхідності), затвердження проєктних заявок.

6.3. Рада експертів оцінює проєктні пропозиції відповідно до визначених критеріїв, наданих в пункті 7.1.

 1. Критерії оцінювання проєктних заявок 

7.1. Заявки, що надійшли на Конкурс, будуть оцінюватися за такими критеріями:

 • наявність повного пакету проєктної заявки для участі в Конкурсі;
 • відповідність умовами участі у Конкурсі, зазначеним у п. 3.;
 • рівень компетентності заявника в тематиці конкурсу;
 • зрозумілість і логічність викладення проєктної заявки і досяжність результатів;  
 • чіткість визначення та охоплення цільової групи проєкту;
 • залучення партнерів до реалізації проєкту;
 • наявність достатніх ресурсів для виконання проєкту у разі його фінансування;
 • відповідність витрат запланованій діяльності.

   8 . Оголошення переможців конкурсу та подальша робота з ними

8.1. Всі організації, що направили заявки для участі в Конкурсі, будуть повідомлені про результати Конкурсу електронною поштою.

8.2. Для організацій-переможців планується проведення кількох вебінарів, в яких вони зобов’язуються взяти участь.

8.3.Організації-переможці Конкурсу можуть отримати рекомендації по доопрацюванню проєктних заявок та мають доопрацювати їх у визначені терміни.  

 1. Порядок надання грантів переможцям

9.1. Загальний бюджет Конкурсу становить 960 000 гривень. В рамках Конкурсу планується підтримати до 6 проєктів. Максимальний розмір гранту 160 000 гривень.

9.2. Український фонд «Благополуччя дітей» має повноваження укладати угоди з переможцями Конкурсу, які рекомендовані для фінансування Радою експертів Конкурсу.

9.3. З організаціями-переможцями Конкурсу будуть укладені грантові угоди.

9.4. Фінансування проєктів буде відбуватися шляхом переказу коштів на рахунок організації у два транші. Перший — 90% від бюджету проєкту, другий — 10% після завершення проєкту і перевірки змістовного і фінансового звітів.

9.5. В разі нецільового використання проєктних коштів, несвоєчасності чи  неповноти поданого звіту, Український фонд «Благополуччя дітей» залишає за собою право коригувати суму останнього траншу або робити запит на повернення коштів.

 1. Обмеження на використання проєктних коштів

10.1. У бюджет проєкту не можуть бути включені:

 • витрати на здійснення діяльності, що не передбачена наданою на Конкурс проєктною заявкою;
 • придбання у власність організації обладнання, але при цьому допускається оренда обладнання;
 • кошти на відшкодування витрат, які були здійснені до підписання Договору.

10.2. Прийнятними вважаються витрати, які:

 • фактично відбулися протягом терміну виконання проєкту, коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підтверджені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності;
 • зазначені у бюджеті проєкту та були зроблені у період впровадження проєкту, як це передбачено у Договорі.

10.3. Адміністративні витрати на здійснення проєкту не можуть перевищувати 20%  від загальної вартості проєкту.

 1. Моніторинг та оцінювання проєктів

11.1. Організації, що отримають гранти, відповідають за своєчасне подання програмних та фінансових звітів до Українського фонду «Благополуччя дітей» для розгляду та затвердження відповідно до умов, що будуть визначені в Договорі про надання гранту.

11.2. Український фонд «Благополуччя дітей» буде проводити моніторинг впровадження проєктів та відповідності витрат.

Додаткову інформацію щодо Конкурсу можна отримати, звернувшись до Українського фонду «Благополуччя дітей».

Контактна особа:

Олена Шипіленко

E-mail: [email protected]

Телефон: (044) 537-20-16

_______________________________________

Завантажити шаблон аплікаційної форми

Завантажити шаблон бюджету