EngУкр

For parents

Врахування потреб дитини як основа усвідомленого батьківства

В останні десятиріччя з'явилось чимало публікацій та наукових досліджень, з проблематики потреб дитини і пов'язаних із нею питань стимулювання, діяльності, емоцій, мотивації, установки та ін. Разом з тим, незважаючи на значну увагу до цієї проблематики, аспект потреб дитини та усвідомлення батьками їх значущості на різних вікових етапах її життєдіяльності залишається поки ще недостатньо розглянутим...


Актуальні проблеми особистісної готовності шестирічних дітей до шкільного навчання

Початок навчання шестирічних дітей і підготовка до нього пов'язані з необхідністю врахування низки важливих психологічних закономірностей розвитку дітей цього віку. До них належать суперечності між інтелектуальними можливостями дитини і специфічними дошкільними способами їх задоволення. Інтелектуальна сфера дитини не лише в певній мірі вже готова до систематичного навчання, а й вимагає його...


Допомога постраждалим від насильства в сім’ї

В статті надана контактна інформація служб і установ м. Києва, що надають допомогу потерпілим від домашнього насильства.


1 2 3 4 5